آموزش ویدیویی رفتار خمشی و برشی تیر پیوسته بتنی تحت بارهای متمرکز و گسترده یکنواخت در نرم افزار STAAD.Pro +فایل های پروژه

350,000 تومان

توضیحات

آموزش ویدیویی رفتار خمشی و برشی تیر پیوسته بتنی تحت بارهای متمرکز و گسترده یکنواخت در نرم افزار STAAD.Pro +فایل های پروژه

شرح پروژه:

در این محصول آموزشی علاوه بر آموزش ویدیویی رفتار خمشی و برشی تیر پیوسته(Continuous Beam) بتنی تحت بارهای متمرکز و گسترده یکنواخت در نرم افزار STAAD.Pro فایل های کامل پروژه را نیز دریافت خواهید کرد. این محصول آموزشی در نرم افزار STAAD.Pro V22 Update 11 انجام شده است.

مدت فیلم آموزشی 11 دقیقه

**توجه**

**تمامی فیلم های آموزشی با کیفیت بالا و بدون رکورد صدا توسط پژوهشگران مجموعه انسیس سی اف دی ضبط و تهیه شده اند**

دموی فیلم آموزشی

 

 

نمونه نتایج: