آموزش ویدیویی رفتار خمشی و برشی تیر پیوسته بتنی تحت بارهای گسترده مثلثی، گسترده یکنواخت و متمرکز در نرم افزار STAAD.Pro +فایل های پروژه

350,000 تومان

توضیحات

آموزش ویدیویی رفتار خمشی و برشی تیر پیوسته بتنی تحت بارهای گسترده مثلثی، گسترده یکنواخت و متمرکز در نرم افزار STAAD.Pro +فایل های پروژه

شرح پروژه:

در این محصول آموزشی علاوه بر آموزش ویدیویی رفتار خمشی و برشی تیر پیوسته بتنی تحت بارهای گسترده مثلثی، گسترده یکنواخت و متمرکز در نرم افزار STAAD.Pro فایل های کامل پروژه را نیز دریافت خواهید کرد. این محصول آموزشی در نرم افزار STAAD.Pro V22 Update 11 انجام شده است.

مدت فیلم آموزشی 11 دقیقه

دموی فیلم آموزشی

 

 

نمونه نتایج: