آموزش ویدیویی شبیه سازی تیر یکسرگیردار آلومینیومی دارای لایه پیزوالکتریک در نرم افزار کامسول(COMSOL)+فایل های پروژه

450,000 تومان

توضیحات

آموزش ویدیویی شبیه سازی تیر یکسرگیردار آلومینیومی دارای لایه پیزوالکتریک در نرم افزار کامسول(COMSOL)+فایل های پروژه

شرح پروژه:

در این محصول آموزشی علاوه بر آموزش ویدیویی شبیه سازی تیر یکسرگیردار آلومینیومی دارای لایه پیزوالکتریک در نرم افزار کامسول(COMSOL) فایل های کامل پروژه را نیز دریافت خواهید کرد. 

مدت فیلم آموزشی 34 دقیقه

دموی فیلم آموزشی

 

 

نمونه نتایج شبیه سازی: