آموزش ویدیویی پروژه شبیه سازی فرآیند کلریناسیون بنزن(کلروبنزن) در نرم افزار اسپن هایسیس(Aspen HYSYS)

150,000 تومان

توضیحات

آموزش ویدیویی پروژه شبیه سازی فرآیند کلریناسیون بنزن(کلروبنزن) در نرم افزار اسپن هایسیس(Aspen HYSYS)

شرح پروژه:

در این محصول آموزشی علاوه بر آموزش ویدیویی شبیه سازی فرآیند کلریناسیون بنزن(کلروبنزن) در نرم افزار اسپن هایسیس(Aspen HYSYS) فایل های کامل پروژه را نیز دریافت خواهید کرد.

مدت فیلم آموزشی 13 دقیقه

دموی فیلم آموزشی

 

نمونه نتایج شبیه سازی: