ترجمه مقاله برق کنترل گشتاور موتور القایی سه فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی( DTC-SVM )

دسته: , برچسب:

توضیحات

ترجمه مقاله برق کنترل گشتاور موتور القایی سه فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی( DTC-SVM )

 

دانلود مقاله

 

 

 

عنوان انگلیسی مقاله:

DTC-SVM Control for Three Phase Induction Motors

 

عنوان فارسی مقاله:

کنترل گشتاور موتور القایی سه فاز به روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی( DTC-SVM )

 

سال انتشار مقاله: 2013

ناشر: IEEE

 

ترجمه چکیده مقاله:

کنترل مستقیم گشتاور(DTC) در اصل برای تنظیم شار استاتور و گشتاور الکترومغناطیسی استفاده می شود. از مزایای این کنترل کننده می توان به ساختار ساده و رفتار دینامیکی بسیار خوب آن اشاره نمود. بااینحال این کنترل کننده معایبی هم دارد که از مهمترین آنها می توان به ایجاد گشتاور با ریپل بالا اشاره نمود. در درایو DTC می توان از طریق کنترل مستقیم شار پیوندی و گشتاور الکترومغناطیسی و با انتخاب حالات بهینه کلیدزنی اینورتر، به پاسخ سریع گشتاور و فرکانس کلیدزنی پایین اینورتر و تلفات هارمونیکی کمتر دست پیدا کرد. در این مطالعه طرح جدید و اصلاح شده ای از کنترل کننده مستقیم گشتاور برای درایو موتور القایی تغذیه شده با اینورتر با فرکانس کلیدزنی ثابت پیشنهاد شده است. موتور القایی از طریق اینورتر منبع ولتاژی تغذیه شده است. فرکانس کلیدزنی ثابت با بکارگیری مدولاسیون بردار فضایی(SVM) محقق می شود. به جای استفاده از کنترل کننده های هیسترزیس و جدول کلیدزنی، کنترل کننده های تناسبی-انتگرالی(PI) و مدولاسیون بردار فضایی(SVM) بکارگرفته شده اند. الگوریتم پیشنهادی در فرکانس کلیدزنی ثابت عمل می کند.  نتایج شبیه سازی موید کارآمدی،  قابلیت اطمینان و درستی الگوریتم پیشنهادی می باشند. همچنین نتایج کاهش قابل توجهی در گشتاور در مقایسه با روش DTC پایه ارائه می دهند. در این مطالعه ساختارهای متفاوتی از روش های کنترل کننده ترکیبی DTC-SVM ارائه شده اند. برای هریک از ساختارهای کنترلی، روش های طراحی کنترل کننده پیشنهاد شده اند. مزایای کنترل مستقیم گشتاور به دو روش کنترل مستقیم گشتاور پایه و همچنین روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی(SVM) در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. روش کنترل مستقیم گشتاور پایه مبتنی بر مقادیر لحظه ای است و مستقیماً سیگنال های کنترل دیجیتالی برای اینورتر را محاسبه می نماید. روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده مدولاسیون بردار فضایی(DTC-SVM) مبتنی بر مقادیر میانگین می باشد، و سیگنال های کلیدزنی برای اینورتر توسط مدوله ساز بردار فضایی محاسبه می شوند. این شاخصه تفاوت اصلی میان روش DTC پایه و روش کنترل مستقیم گشتاور اصلاح شده با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی(DTC-SVM) می باشد. بنابراین این روش هم قابلیت های روش DTC پایه و هم روش DTC-SVM را دارا است. همچنین ایرادات و مشکلات روش DTC پایه را بهبود بخشیده است.  

کلیدواژگان: محرکه موتور القایی، موتور سه فاز، کنترل برداری، کنترل میدان گرا، کنترل FOC، کنترل مستقیم گشتاور، مدولاسیون بردار فضایی(SVM)، موتور القایی، معادلات ریاضی موتور القایی، کنترل دور موتور القایی، طرح های کنترل دور موتورهای القایی، کنترل DTC، مزایا و معایب روش کنترل DTC، روش کنترل DTC-SVM، کنترل درایو موتور القایی به روش DTC، کلیدزنی در روش DTC-SVM، تلفات کلیدزنی، اینورتر، جریان استاتور، مولفه شار در راستای محور d-q، موتور القایی سه فاز، استاتور و روتور موتور القایی، کنترل حلقه باز، کنترل حلقه بسته، اینورتر سه فاز، اینورتر و کلید IGBT، گیت درایوها، نیروی محرکه مغناطیسی، جریان فاز a روتور، جریان فاز b روتور، جریان فاز c روتور، ولتاژ سه فاز استاتور، ولتاژ سه فاز روتور، تعداد قطب ها، هارمونیک کلی سیستم(THD)، اندوکتانس خودی سه فاز، اندوکتانس متقابل سه فاز، تعداد دور سیم پیچ استاتور، تعداد دور سیم پیچ روتور، طول فاصله هوایی، اندوکتانس نشتی استاتور، موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM)، گشتاور بار، زمان نمونه برداری، خطای شار استاتور، تبدیل پارک، حالات کلید‌زنی اینورتر، روش هیسترزیس، کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی، ریپل گشتاور.