حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه دوم با روش آدامز-بشفورث دو مرحله ای( Adams Bashforth) در نرم افزار متلب(MATLAB)

100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه دوم با روش آدامز-بشفورث دو مرحله ای(Two step Adams Bashforth) در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه دوم  y’’=1+sin(t)-y با روش آدامز-بشفورث دو مرحله ای(Two step Adams Bashforth) در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

 

 

نمونه نتایج: