حل معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه دوم با ode45 در نرم افزار متلب(MATLAB)

30,000 تومان

توضیحات

حل معادله دیفرانسیل معمولی(ODE) مرتبه دوم با ODE45 در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه حل معادله دیفرانسیلی معمولی(ODE) مرتبه دوم d2x/dt2+5dx/dt-4x(t)=sin(10t) با روش ode45 در نرم افزار متلب کدنویسی شده است.

 

نمونه نتایج: