پروژه شبیه سازی احتراق شعله پیش آمیخته(premixed flame) متان-هوا در محفظه احتراق کونیکال زیمونت(Zimont) در  نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

1,100,000 تومان

با خرید این محصول، تمامی فایل های شبیه سازی پروژه به همراه گزارش کامل پروژه(pdf+word)  را دریافت خواهید کرد.

توضیحات

پروژه شبیه سازی احتراق شعله پیش آمیخته(premixed flame) متان-هوا در محفظه احتراق کونیکال زیمونت(Zimont) در  نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

 

Simulation of Premixed Flame Combustion in Conical Zimont Combustor Using ANSYS FLUENT Software

تعریف‌ فرآیند احتراق:

احتراق یا سوختن‌ یک‌ فرآیند شیمیایی‌ برگشت‌ ناپذیر میان یک‌ مادة‌ سوختنی‌ و عامل‌ اکسید کننده است‌ که‌ با تولید گرما و همچنین‌ تولید نور به‌صورت شعله‌ یا درخشش‌ همراه می‌باشد.

احتراق کامل‌ و ناقص‌:

احتراق کامل‌ احتراقی‌ است‌ که‌ در آن همه‌‌ کربن‌ و هیدروژن موجود در سوخت‌ به‌ ٢CO و O٢H تبدیل‌ شده و درنتیجه‌ حداکثر حرارت ممکن‌ تولید شود. در حالی‌ که‌ در احتراق ناقص‌ معمولاً تمام سوخت‌ موجود نمی‌سوزد و اگر هم‌ تمام آن بسوزد، به‌ محصولات نهایی‌ مثل‌ ٢CO و O٢H به‌ طور کامل‌ تبدیل‌ نمی‌شود، بلکه‌ تعداد زیادی‌ ترکیبات واسطه‌ مانند CO و OH و … در محصولات احتراق ایجاد می‌شود. احتراق کامل‌ صرفاً یک‌ حالت‌ ایده­آل بوده و در عمل‌ احتراق به‌طور ناقص‌ رخ می‌دهد. برخی‌ از علل‌ مهم‌ ناقص‌ بودن احتراق عبارتند از:

  • کافی‌ نبودن مقدار اکسیژن
  • مخلوط نشدن کامل‌ سوخت‌ و اکسیژن و تجزیه‌ محصولات احتراق در دماهای‌ بالا.

لذا با افزایش‌ مقدار اکسیژن و بهبود اختلاط سوخت‌ و هوا می‌توان در جهت‌ کامل‌تر شدن احتراق گام برداشت‌.

تعریف‌ شعله‌:

شعله‌ کوچکترین‌ شکل‌ آتش‌ است.‌ یا به‌ عبارت دیگر بخش‌ قابل‌ دیدن و گازی‌ آتش‌ می‌باشد که‌ با یک‌ واکنش‌ به شدت گرماده و در یک‌ ناحیه‌ ضخامتی‌ کم‌ ایجاد می‌شود.

شعله‌ را می‌توان براساس نحوه رسیدن سوخت‌ و ماده اکسیدکننده و ناحیه‌ واکنش‌ آنها به‌ شعله‌ غیرپیش‌آمیخته‌ و شعله‌ پیش‌آمیخته‌ دسته‌بندی‌ نمود. همچنین‌ شعله‌ باتوجه‌ به‌ ویژگی‌های‌ جریان ورودی‌ واکنش‌دهنده­ها به‌ دو گروه شعله‌ آرام و شعله‌ آشفته‌ دسته‌بندی‌ می‌گردد که‌ در ادامه‌ به‌ آن پرداخته‌ می‌شود.

شعله‌ پیش‌آمیخته(premixed flame)‌:

اگر سوخت‌ و اکسیدکننده قبل‌ از احتراق و در خارج از محفظه‌ به‌صورت یکنواخت‌ با یکدیگر مخلوط شوند و سپس‌ مشتعل‌ گردند شعله‌ پیش‌آمیخته‌ حاصل‌ می‌شود.

شعله‌ انتشاری‌ یا نفوذی(diffusion flame):

اگر واکنش‌ دهنده­ها (سوخت‌ و اکسیدکننده) از پیش‌ با هم‌ مخلوط نشده و در همان ناحیه‌ که‌ واکنش‌ انجام می‌گیرد مخلوط شوند، را شعله‌ انتشاری‌ یا نفوذی‌ گویند.

شعله‌ پیش‌آمیخته‌ جزیی(partially premixed flame):

رژیم‌های‌ شعله‌ پیش‌آمیخته‌ و غیرپیش‌آمیخته‌ که‌ قبلا شرح داده شد، مطابقت‌ با شرایط‌ ایده­آل است‌. در کاربردهای‌ عملی‌، سوخت‌ و اکسیدکننده نمی‌توانند کاملاً مخلوط شوند. در شعله‌ پیش‌آمیخته‌ جزیی‌، سوخت‌ و اکسیدکننده که‌ مقدار آن از حالت‌ استوکیومتری‌ کمتر است‌، قبل‌ از ورود به‌ محفظه‌ احتراق باهم‌ مخلوط می‌شوند، جایی‌که‌ در آن اکسیدکننده اضافی‌ جهت‌ انجام احتراق کامل‌ فراهم‌ است‌. به‌عنوان مثال، در موتورهای‌ احتراق داخلی‌ که‌ با جرقه‌ شمع‌ خودرو مشتعل‌ می‌شوند، تزریق‌ سوخت‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ می‌شود تا یک‌ مخلوط شبه‌ استوکیومتری‌ را در مجاورت شمع‌ تولیدشده و باعث‌ پیش‌بردن اشتعال گردد، هرچند که‌ در بقیه‌ سیلندر همچنان مخلوط رقیق‌ وجود دارد. بنابراین‌ هدف از ایجاد یک‌ شعله‌ پیش‌آمیخته‌ جزیی‌ اطمینان از اختلاط کامل‌ آن قبل‌ از اشتعال می‌باشد که‌ در بعضی‌ موارد، با هدف کاهش‌ مصرف سوخت‌ یا انتشار آلاینده تولید می‌شود.

 

شعله‌ های‌ پیش‌آمیخته‌(Premixed Flame):

در این‌ نوع از شعله‌ ها، سوخت‌ و اکسیدکننده قبل‌ از اینکه‌ به‌ ناحیه‌ شعله‌ برسند، در یک‌ شرایط‌ خاص با هم‌ مخلوط می‌شوند. مخلوط با نزدیک‌ شدن به‌ جبهه‌ شعله‌ توسط‌ مکانیزم های‌ هدایت‌ و تشعشع‌ گرم می‌ شود. واکنش‌ قبل‌ از رسیدن به‌ جبهه‌ شعله‌ رخ می‌دهد. به‌ تدریج‌ مخلوط در ناحیه‌ واکنش‌ گرم شده و سپس‌ واکنش‌ شیمیایی‌ به‌ وقوع می‌پیوندد. شعله‌های‌ پیش‌آمیخته‌، غیردرخشان اند. شعله‌ های‌ غیردرخشان آبی‌ کمرنگ‌ و یا بی‌_رنگ‌ بوده و داغ تر از شعله‌ های‌ درخشان هستند. این‌ نوع از شعله‌ ها، کوتاه، آبی‌ رنگ‌، پر سروصدا بوده و احتراق تقریبا کاملی‌ دارند. اکثر شعله‌ های‌ پیش‌آمیخته‌ی‌ مغشوش در سیستم‌ های‌ احتراق مهندسی‌ مانند بویلرها و کوره ها و استفاده می شوند.

مشخصات شعله‌های‌ پیش‌آمیخته‌:

یک‌ شعله‌ پیش‌ آمیخته‌ سوخت‌-هوا به‌ وسیله‌ی‌ سه‌ پارامتر اصلی‌ سرعت‌ سوزش، دمای‌ شعله‌ و حد شعله‌وری‌ معین‌ می‌ شود. این‌ پارامترها با فشار، دما و نسبت‌ مخلوط تعیین‌ می‌ شوند. مخلوط سوخت‌ و هوای‌ پیش‌ آمیخته‌ یک‌ سرعت‌ سوزش مشخصه‌ای‌ دارد و این‌ پارامتر موجب‌ پایداری‌ شعله‌ در مشعل‌ می‌ باشد. گازها و بخارهایی‌ که‌ قابلیت‌ سوختن‌ با هوا و اکسیژن را دارند، فقط‌ در نزدیکی‌ محدودههایی‌ از غلظت‌ آنها قابلیت‌ محترق شدن را دارند. حدشعله‌وری‌ در هر دو طرف از مخلوط استوکیومتری‌ قابلیت‌ گسترش دارد. فرآیند جرقه‌ به‌ عنوان یک‌ ذخیره ای‌ از انرژی‌ گرمایی‌ عمل‌ می‌کند. مقدار دقیق‌ هر حد خاص (بالا یا پایین‌) بوسیله‌ ی‌ اتلاف حرارت و یا استفاده ی‌ از آن در سیستم‌ تعیین‌ می‌ شود. در خارج از این‌ حدها، اتلاف حرارتی‌ بیشتر از استفاده ی‌ آن برای‌ واکنش‌ شیمیایی‌ است‌. اگر حد شعله‌وری‌ گسترده باشد، مخلوط خاص برای‌ مشعل‌های‌ پیش‌آمیخته‌ خطرناك است‌ و احتمال انفجار آن وجود دارد. اگر این‌ حد محدودتر باشد ایمن‌ تر می‌ باشد اما با این‌ حال به‌ مراقبت‌ نیاز خواهد داشت‌. سرعتی‌ که‌ شعله‌های‌ پیش‌آمیخته‌ از طریق‌ مخلوط قابل‌ اشتعال حرکت‌ می‌ کنند، تاثیر مهمی‌ در طراحی‌ مشعل‌ و محفظه‌ احتراق دارند. بالا بودن سرعت‌ شعله‌ منجر به‌ خاموشی‌ و یا برگشت‌ شعله‌ از طریق‌ نازل به‌ دستگاه مخلوط می‌شود و انفجار آن را در پی‌ دارد.

دینامیک سیالات محاسباتی:

شبیه‌سازی‌ عددی‌ بوسیله‌ تقسیم‌ یا گسسته‌سازی‌ هندسه‌ موردنظر به‌ سلول های‌ محاسـباتی‌ صورت می‌گیرد. گسسته‌سازی‌، روشی‌ برای‌ جایگزینی‌ معادلات جبری‌ بجای‌ معـادلات دیفرانسـیلی‌ در نقاط زمانی‌ و مکانی‌ است‌. به‌ مکان های‌ گسسته‌ گرید یا مش گفته‌ می‌شود. اطلاعـات پیوسـته‌ حاصل‌ از حل‌ معادلات جزئی‌ ناویر-استوکس‌ توسـط‌ مقـادیر گسسـته‌ جـایگزین‌ مـی‌شـوند. تعـداد سلول ها از چندصد برای‌ مسائل‌ ساده تا چندین‌ میلیون برای‌ مسائل‌ بزرگ و پیچیده متغیـر اسـت‌. سلول ها شکل‌های‌ مختلفی‌ دارند. سلولهای‌ سه‌ضلعی‌ و چهارضلعی‌ در مسـائل‌ دوبعـدی‌ بکـارمـی‌روند. برای‌ مسائل‌ سه‌ بعدی‌، سلولهای‌ شش‌وجهی‌، چهاروجهی‌، هرمی‌ و منشوری‌ بکارمی‌روند. درگذشته‌،کدهای‌ دینامیک‌ سیالات محاسباتی‌ فقط‌ شـبکه‌هـای‌ باسـازمان شـامل‌ یـک‌ نـوع سلول، مانند مکعبی‌ یا شش‌وجهی‌ را شامل‌ می‌شدند. کدهای‌ جدید به‌ سلولها اجازه می‌دهند کـه‌ در مکانهای‌ نامنظم‌ و غیرساخت‌یافته‌ قرارگیرند که‌ موجب‌ انعطاف پذیری‌ بیشتر هندسه‌ مـی‌شـود. همچنین‌ یک‌ کد خوب می‌تواند مجموعه‌ای‌ از انواع مختلف‌ سلول (مش‌ هیبرید) را دربرگیرد. هندسه‌ مسئله‌ به‌ منظور ایجاد مش‌ وارد نرم افزار مربوطه‌ می‌شود. برخـی‌ نـرم افزارهـا هـردو مرحله‌ تولید هندسه‌ و مش‌بندی‌ را در یک‌ بسته‌ نرم افزاری‌ ارائه‌ می‌دهند. بـا تهیـه‌ مـش‌ و شـرایط‌ مرزی‌ ماننـد فشـار، سـرعت‌، جریـان جـرم و خصوصـیات فیزیکـی‌، محاسـبات دینامیـک‌ سـیالات محاسباتی‌ آغاز می‌شود. کدهای‌ دینامیک‌ سیالات محاسباتی‌ معادلات بقای‌ مناسـب‌ را بـرای‌ تمـام سلول ها با روش تکرار حل‌ می‌کند. شبیه‌سازی‌ جریان های‌ واکنشی‌ معمولا شامل‌ بقای‌ جرم (توسـط‌ معادله‌ پیوستگی‌)، مومنتم‌ (توسط‌ معادلات ناویر-استوکس‌)، آنتالپی‌، انـرژی‌ جنبشـی‌ آشـفته‌، نـرخ اتلاف انرژی‌ جنبشی‌ آشفته‌، غلظت‌ گونه‌های‌ شیمیایی‌ و نرخ واکنش‌ محلی‌ می‌شود. کدهای‌ تجاری‌ بسیاری‌ برای‌ شبیه‌سازی‌ و آنالیز سیستم‌های‌ جریان سیال، انتقال حـرارت و واکنش‌ شیمیایی‌ موجود است‌. که‌ از مشهورترین‌ آنها می‌توان به‌ انسیس فلوئنت، انسیس سی اف ایکس و غیره اشاره کرد. تمام این‌ نرم افزارها دارای‌ سه‌ قسمت‌ پیش ‌پردازنده، حل‌کننده و پس‌پردازنده هستند. در ایـن‌ مطالعه‌ از نرم افزار فلوئنت‌ برای‌ شبیه‌سازی‌ جریان، اخـتلاط و واکـنش‌ شـیمیایی‌ در سیسـتم‌هـای‌ احتراق‌ استفاده می‌شود.

نرم افزار انسیس فلوئنت‌:

نرم افزار فلوئنت‌ برای‌ شبیه‌سازی‌ جریان، انتقال حرارت و واکـنش‌ در هندسـه‌هـای‌ پیچیـده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این‌ نرم افزار با استفاده از روش حجم‌ محدود به‌ حل‌ معادلات بقای‌ جرم، مومنتم‌ و انرژی‌ می‌پردازد. ایده اصلی‌ روش حجم ‌محدود برقراری‌ فرم انتگرالـی‌ معـادلات بقـا بـرای‌ هرکدام از سلول ها است‌. میدان حل‌ به‌ تعداد محدودی‌ از سلول های‌ محاسباتی‌ به‌نام حجـم‌کنتـرل تقسیم‌ می‌شود. انسیس فلوئنت‌ انواع مختلف‌ مش‌ ازجمله‌ سه ‌ضلعی‌ و چهارضلعی‌ در مسائل‌ دوبعـدی‌ و چهـار وجهی‌، شش‌ وجهی‌، هرمی‌، گوه ای‌ و هیبرید درمسائل‌ سه‌بعدی‌ را قبول می‌کند و از مـش‌هـای‌ غیرسـاختاریافته‌ برای‌ کاهش‌ زمان تولید مش‌، شبیه‌سازی‌ هندسـه‌هـای‌ پیچیـده و تعـدیل راحـت‌تـر شـبکه‌ استفاده می‌کند. فلوئنت‌ می‌تواند تمام انواع مش‌ را تعدیل‌ کند ولی‌ در ابتدا بایـد توسـط‌ نـرم افـزار دیگری مانند انسیس مشینگ، فلوئنت مشینگ یا ICEM CFD یا گمبیت مش اولیه را تولید کرد.

مراحل‌ حل‌ مسئله‌ در انسیس فلوئنت‌:

هنگامی‌ که‌ حل‌ یک‌ مسئله‌ مورد نظر باشد باید مراحل‌ زیر رعایت‌ شود :

1-تولید شکل‌ (هندسه‌ مسئاله‌)

2- شبکه‌بندی‌ در نرم افزارهای‌ تولید مش‌

٣- اجرای‌ برنامه‌ با توجه‌ به‌ هندسه‌ (دو بعدی‌ یا سه‌ بعدی‌)

٤- انتقال شبکه‌ به‌ نرم افزار فلوئنت‌

٥- بررسی‌ شبکه‌ تولیدشده

٦-  انتخاب شیوه محاسباتی‌ و فرمولبندی‌ حل‌.

٧- انتخاب معادلات اساسی‌ که‌ باید حل‌شوند مثل‌ آرام یا متلاطم‌، واکنش‌ها یا گونه‌های‌ شیمیایی‌، مدلهای‌ انتقال حرارت و … و مشخص‌کردن مدلهای‌ دیگر درصورت لزوم مثل‌ : فن‌ها، مبدلهای‌ حرارتی‌، محیط‌های‌ متخلخل‌ وغیره.

٨- تعیین‌ خواصمواد

٩- تعیین‌ شرایط ‌مرزی‌

١٠-تنظیم‌کردن پارامترهای‌ کنترل کننده حل‌، مقداردهی‌ اولیه‌ به‌ میدان جریان، شروع کردن محاسبات بوسیله‌ تکرار.

١١-بررسی‌ نتایج‌ محاسبه‌ و ذخیره نتایج‌

١٢-بهینه‌سازی‌ شبکه‌، روش حل‌ و مدل فیزیکی‌(اگر نیاز باشد).

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی احتراق شعله پیش آمیخته(premixed flame) متان-هوا در محفظه احتراق کونیکال زیمونت(Zimont) در  نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

هندسه مسئله:

هندسه مسئله در نرم افزار انسیس دیزاین مدلر(ANSYS Design Modeler) ترسیم شده است. در شکل زیر هندسه مورد مطالعه نشان داده شده است.

شبکه محاسباتی:

در گام دوم از روند شبیه سازی نیازمند شبکه بندی مناسب برای استفاده از روش حجم محدود می باشد. بنابراین یکی از مهم ترین و اساسی ترین قسمت در یک حل عددی با دقت قابل قبول با صرف کمترین هزینه و دقت مناسب و همچنین صرف زمان کم از موضوعات مهم در یک شبیه سازی موفق می باشد. در این پروژه از نرم افزار انسیس مشینگ(ANSYS Meshing) به منظور شبکه بندی هندسه استفاده شده است. تولید یک شبکه مناسب تاثیر بسیار زیادی در دقت نتایج به دست آمده خواهد داشت. لازم است در نواحی که گرادیان های جریان زیاد است و یا سطح جسم از لحاظ هندسی با تغییرات زیادی همراه است، شبکه از تراکم مناسبی برخوردار باشد. دقت هر شبیه سازی به شدت وابسته به کیفیت شبکه است. در صورت بالابودن کیفیت شبکه، منجر به همگرایی سریع تر می شود. بررسی کیفیت شبکه قبل از محاسبات یک روش مناسب جهت رسیدن به نتایج مطلوب است. پارامتر Aspect ratio نسبت ضلع بزرگتر به ضلع کوچکتر را بیان می کند. پارامتر orthogonal quality در محیط مش کیفیت مش را نشان می دهد. این گزینه نشان دهنده زاویه گیری یک سلول به سلول مجاور است. هرچه میزان این عدد به 1 نزدیکتر باشد نشان دهنده کیفیت بیشتر مش است. معیار Skewness بین صفر تا یک قرار داشته که برای این که یک شبکه از کیفیت بالایی برخوردار باشد این پارامتر باید به عدد صفر نزدیک تر باشد.

حلگر:

جریان بصورت تراکم‌ ناپذیر و مبتنی‌ بر فشار و بصورت پایا در نظر گرفته‌ شده است‌. همچنین‌ نوع فضای‌ مسئله‌ بصورت متقارن در نظر گرفته‌ شده است‌.

مدل لزجت:

مدل آشفتگی دو معادله ایRNG k-ε  استفاده شده است.

مدل احتراق:

در این پروژه از مدل احتراق ‌پیش‌ آمیخته‌ زیمونت استفاده شده است.

وابستگی سرعت-فشار:

به منظور ارتباط سرعت-فشار از الگوریتم حل کوپل(coupled) استفاده شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: