پروژه شبیه سازی اختلاط آرام ذرات در جریان آب در همزن ایستای تیغه ای در نرم افزار کامسول(COMSOL)

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی اختلاط آرام ذرات در جریان آب در همزن ایستای تیغه ای(inline static mixer) در نرم افزار کامسول(COMSOL)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی اختلاط آرام ذرات در جریان آب در همزن ایستای تیغه ای(inline static mixer) در نرم افزار کامسول(COMSOL) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: