پروژه شبیه سازی انتشار گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو در پارکینگ دارای تهویه در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

690,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتشار گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو در پارکینگ دارای تهویه در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتشار گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو در پارکینگ دارای تهویه در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: