پروژه شبیه سازی انتقال حرارت و توزیع گرما در قطعات الکترونیکی لپتاپ در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical)

490,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتقال حرارت و توزیع گرما در قطعات الکترونیکی لپتاپ در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتقال حرارت و توزیع گرما در قطعات الکترونیکی لپتاپ در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: