پروژه شبیه سازی تست خمش چهار نقطه ای تیر در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical)

350,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی تست خمش چهار نقطه ای تیر در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تست خمش چهار نقطه ای تیر در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: