پروژه شبیه سازی تغییرشکل و رفتار کمانشی ستون لاغر تحت بار محوری در نرم افزار انسیس مکانیکالAnsys APDL

590,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی تغییرشکل و رفتار کمانشی ستون لاغر تحت بار محوری در نرم افزار انسیس مکانیکالAnsys Mechanical APDL

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تغییرشکل و رفتار کمانشی ستون لاغر تحت بار محوری در نرم افزار انسیس مکانیکالAnsys Mechanical APDL انجام شده است.

نمونه نتایج: