پروژه شبیه سازی تولید استالدهید(Acetaldehyde) از اتانول در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی تولید استالدهید(Acetaldehyde) از اتانول در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تولید استالدهید(Acetaldehyde) از اتانول در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS) انجام شده است.

نمونه نتایج: