پروژه شبیه سازی تولید دی متیل اتر(DME) از گازهای سنتزی(مخلوط گازی CO2 و H2) در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

590,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی تولید دی متیل اتر(DME) از گازهای سنتزی(مخلوط گازی CO2 و H2) در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تولید دی متیل اتر(DME) از گازهای سنتزی (مخلوط گازی CO2 و H2) در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS) انجام شده است.

نمونه نتایج: