پروژه شبیه سازی جریان خون در حلقه ویلیس در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان خون در حلقه ویلیس در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان خون در حلقه ویلیس در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: