پروژه شبیه سازی حذف رطوبت از زغال تر(Wet Coal) در راکتور تبدیل RSTOIC در نرم افزار اسپن پلاس(Aspen Plus)

390,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی حذف رطوبت از زغال تر(Wet Coal) در راکتور تبدیل RSTOIC در نرم افزار اسپن پلاس(Aspen Plus)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی حذف رطوبت از زغال تر(Wet Coal) در راکتور تبدیل RSTOIC در نرم افزار اسپن پلاس(Aspen Plus) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: