پروژه شبیه سازی شعله دیفیوژن مغشوش با مدل فلیملت منیفولد(FGM) برپایه رژیم پیش آمیخته جزئی در محفظه احتراق در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

1,100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی شعله دیفیوژن مغشوش با مدل فلیملت منیفولد(FGM) برپایه رژیم پیش آمیخته جزئی در محفظه احتراق در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی شعله دیفیوژن مغشوش با مدل فلیملت منیفولد(FGM) برپایه رژیم پیش آمیخته جزئی در محفظه احتراق در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: