پروژه شبیه سازی صفحه آلومینیومی(T6-6061) شکافدار یا شیاردار تحت کشش در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

490,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی صفحه آلومینیومی(T6-6061) شکافدار یا شیاردار تحت کشش در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی صفحه آلومینیومی(6061-T6) شکافدار یا شیاردار(notched plate) تحت کشش در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: