پروژه شبیه سازی فرآیند جداسازی اجزای هوا (نیتروژن، اکسیژن، آرگون) با روش تقطیر تبریدی یا سرمایشی(کرایوژنیک) در واحد جداسازی هوا (ASU) در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

590,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی فرآیند جداسازی اجزای هوا (نیتروژن، اکسیژن، آرگون) با روش تقطیر تبریدی یا سرمایشی(کرایوژنیک) در واحد جداسازی هوا (ASU) در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی فرآیند جداسازی اجزای هوا (نیتروژن، اکسیژن، آرگون) با روش تقطیر تبریدی یا سرمایشی(کرایوژنیک) در واحد جداسازی هوا (ASU) در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS) انجام شده است.

نمونه نتایج: