پروژه شبیه سازی فرازآوری مصنوعی در رشته لوله مغزی به روش پمپ درون چاهی میله ای مکشی(Rod Pump) یا SRP در نرم افزار پایپسیم(PIPESIM)

390,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی فرازآوری مصنوعی در رشته لوله مغزی به روش پمپ درون چاهی میله ای مکشی(Rod Pump) یا SRP در نرم افزار پایپسیم(PIPESIM)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی فرازآوری مصنوعی در رشته لوله مغزی به روش پمپ درون چاهی میله ای مکشی(Rod Pump) یا SRP در نرم افزار پایپسیم(PIPESIM) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: