پروژه شبیه سازی متلب متعادل سازی فاز در ریزشبکه مسکونی

350,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی متلب متعادل سازی فاز در ریزشبکه مسکونی

شبیه سازی متلب متعادل سازی(جبران سازی) فاز در ریزشبکه مسکونی

متعادل سازی فاز (phase balancing) یک مسئله بهینه سازی کلاسیک در شبکه های توزیع است که شامل مبادله فاز بارها و ژنراتورها برای کاهش تلفات توان می باشد. این مسئله به صورت عدد صحیح غیرخطی است و معمولاً با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری حل می شود. در این پروژه مسئله متعادل سازی فاز در شبکه های توزیع ولتاژ پایین به صورت یک مدل درجه دوم محدب عدد صحیح مختلط ارائه شده است.

ریزشبکه ها به صورت فزاینده در شبکه های توزیع برق برای یکپارچه سازی انرژی های تجدیدپذیر استفاده می شوند. آنها شامل اجزای تک فاز مانند بارها و واحدهای فتوولتائیک خورشیدی هستند. بنابراین ریزشبکه ها معمولاً در موارد مسکونی ولتاژ پایین، نامتعادل هستند. برای کاهش تلفات توان، طراحان ریزشبکه بایستی جایابی صحیح هر واحد تک فاز(بار یا منبع تولید) را با فرآیند متعادل سازی فاز تعیین نمایند. مسئله شامل تعریف هر بار یا پیکربندی ژنراتور برای کاهش تلفات کلی ریزشبکه می باشد. بنابراین از آنجاییکه 6 پیکربندی محتمل وجود دارد، n تعداد گره سه فاز است، مسئله به صورت ترکیبی است. به عنوان مثال ریزشبکه با 10 گره بیش از 60 میلیون پیکربندی محتمل خواهد داشت.

مجموعه ای از پیکربندی های محتمل در یک گره سه فاز.

 

یک ریزشبکه توسط یک گراف همبند با 3n گره و یک ماتریس ادمیتانس گره سه فازی نشان داده می شود.

 

شبیه سازی سیستم تست ولتاژ پایین برای ریزشبکه های نواحی مسکونی نشان داده شده است. این سیستم به صورت شبکه مسکونی متشکل از 19 گره با تقاضای توان پیک 186.9 کیلووات و ولتاژ اسمی 400 ولت است. منابع فتوولتائیک خورشیدی در گره های 8، 10، 12 و 16 قرار دارند.