پروژه شبیه سازی هیدروفویل توربین جزرومدی محور افقی در زوایای حمله مختلف(AOA) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

850,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

 

پروژه شبیه سازی هیدروفویل توربین جزرومدی محور افقی در زوایای حمله مختلف(AOA) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی هیدروفویل توربین جزرومدی محور افقی در زوایای حمله مختلف(AOA) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: