پروژه شبیه سازی و بررسی آسایش حرارتی و کیفیت هوا در اتاق بیمارستان در نرم افزار سالیدورک

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و بررسی آسایش حرارتی و کیفیت هوا در اتاق بیمارستان در نرم افزار سالیدورک

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و بررسی آسایش حرارتی و کیفیت هوا در اتاق بیمارستان در نرم افزار سالیدورک انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: