پروژه شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید آمونیاک(Ammonia) از مخلوط گازها در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید آمونیاک(Ammonia) از مخلوط گازها در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید آمونیاک(Ammonia) از مخلوط گازها در نرم افزار اسپن پلاس(ASPEN PLUS) انجام شده است.

نمونه نتایج: