پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب آرایه فتوولتائیک(PV Array) متصل به شبکه از طریق اینورتر منبع ولتاژ مجهز به ردیابی نقطه حداکثر توان(MPPT)

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب آرایه فتوولتائیک(PV Array) متصل به شبکه از طریق اینورتر منبع ولتاژ مجهز به ردیابی نقطه حداکثر توان(MPPT)

 

دانلود مقاله مرجع

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب آرایه فتوولتائیک(PV Array) متصل به شبکه از طریق اینورتر منبع ولتاژ مجهز به ردیابی نقطه حداکثر توان(MPPT) انجام شده است.

نمونه نتایج: