پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر سه فاز منبع ولتاژ همراه فیلتر LCL و کنترلر تناسبی-انتگرالی(PI)

350,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر سه فاز منبع ولتاژ همراه فیلتر LCL و کنترلر تناسبی-انتگرالی(PI)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر سه فاز منبع ولتاژ همراه فیلتر LCL و کنترلر تناسبی-انتگرالی(PI) انجام شده است.

نمونه نتایج: