پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر بدون ترانسفورماتور برای آرایه فتوولتائیک متصل به شبکه به منظور کاهش جریان نشتی و استفاده از تکنیک های ردیابی حداکثر توان و مدولاسیون پهنای پالس

450,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر بدون ترانسفورماتور برای آرایه فتوولتائیک متصل به شبکه به منظور کاهش جریان نشتی و استفاده از تکنیک های ردیابی حداکثر توان و مدولاسیون پهنای پالس

دانلود مقاله مرجع

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر بدون ترانسفورماتور برای آرایه فتوولتائیک متصل به شبکه به منظور کاهش جریان نشتی و استفاده از تکنیک های ردیابی حداکثر توان و مدولاسیون پهنای پالس انجام شده است.

نمونه نتایج: