پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر منبع ولتاژ تکفاز تمام پل همراه روش مدولاسیون پهنای پالس سینوسی(Bipolar SPWM)

300,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر منبع ولتاژ تکفاز تمام پل همراه روش مدولاسیون پهنای پالس سینوسی(Bipolar SPWM)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر منبع ولتاژ تکفاز تمام پل همراه روش مدولاسیون پهنای پالس سینوسی(Bipolar SPWM) انجام شده است.

نمونه نتایج: