پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب پیاده‌ سازی کنترل کننده تناسبی-مشتقی-انتگرالی(PID) برای مبدل باک(Buck converter)

400,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب پیاده‌ سازی کنترل کننده تناسبی-مشتقی-انتگرالی( PID) برای مبدل باک(Buck converter)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب پیاده‌ سازی کنترل کننده تناسبی-مشتقی-انتگرالی( PID ) برای مبدل باک(Buck converter) انجام شده است.

نمونه نتایج: