پروژه فرترن حل معادلات محفظه مربعی یا کویتی(Lid Driven Cavity) با روش حجم محدود و تفاضل محدود صریح و ضمنی و استفاده از الگوریتم سیمپل

250,000 تومان

توضیحات

پروژه فرترن حل معادلات محفظه مربعی یا کویتی(Lid Driven Cavity) با روش حجم محدود و تفاضل محدود صریح و ضمنی و استفاده از الگوریتم سیمپل

 

شرح پروژه:

در این پروژه کدنویسی فرترن حل معادلات محفظه مربعی یا کویتی(Lid Driven Cavity) با روش حجم محدود و تفاضل محدود صریح و ضمنی و استفاده از الگوریتم سیمپل (simple) انجام شده است.

نمونه نتایج: