پروژه مدلسازی چراغ و لامپ پارامتریک در نرم افزار سالیدورک(Solidworks)

300,000 تومان

توضیحات

پروژه مدلسازی چراغ و لامپ پارامتریک در نرم افزار سالیدورک(Solidworks)

 

شرح پروژه:

در این پروژه مدلسازی چراغ و لامپ پارامتریک(parametric lamp) در نرم افزار سالیدورک(Solidworks) انجام شده است.