پروژه مدلسازی کویل کندانسور یخچال در نرم افزار سالیدورک(Solidworks)

450,000 تومان

توضیحات

پروژه مدلسازی کویل کندانسور یخچال در نرم افزار سالیدورک(Solidworks)

شرح پروژه:

در این پروژه مدلسازی کویل کندانسور یخچال در نرم افزار سالیدورک(Solidworks) انجام شده است.

نمونه نتایج: