کتاب An Introduction to ANSYS Fluent 2021+ همراه فایل های پروژه های انسیس فلوئنت

590,000 تومان

با خرید این محصول PDF کتاب همراه فایل های پروژه های(انسیس فلوئنت) کتاب را دریافت خواهید کرد.

توضیحات

دانلود کتاب An Introduction to ANSYS Fluent 2021 Pdf Download+ همراه فایل های پروژه های انسیس فلوئنت