کتاب2021 Finite Element Simulations with ANSYS Workbench+ همراه فایل های پروژه ها

500,000 تومان

با خرید این محصول PDF کتاب همراه فایل های پروژه های(انسیس) کتاب را دریافت خواهید کرد.

توضیحات

دانلود کتاب Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 2021 Pdf Download+ همراه فایل های پروژه ها