تخمین مشتق عددی(numerical derivative) معادله y=sin(x) و مقایسه با مقدار تحلیلی آن در نرم افزار متلب(MATLAB)

100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

تخمین مشتق عددی(numerical derivative) معادله y=sin(x) و مقایسه با مقدار تحلیلی آن در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه تخمین مشتق عددی(numerical derivative) معادله y=sin(x) و مقایسه با مقدار تحلیلی آن در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

معادله زیر را درنظربگیرید:

مطلوب است تخمین مشتق عددی معادله y=sin(x) در بازه [0,2π] و رسم نمودار و مقایسه با مقدار تحلیلی.

 

نمونه نتایج: