حل دستگاه معادلات خطی با روش حذفی گاوس(Gauss Elimination) در نرم افزار متلب(MATLAB)

150,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

حل دستگاه معادلات خطی با روش حذفی گاوس(Gauss Elimination) در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه حل دستگاه معادلات خطی زیر با روش حذفی گاوس(Gauss Elimination) در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

x2+2x3+5x4=16

4x1+2x3+5x4=10

x1+3x2+2x4=13

3x1+4x2+2x3=-1

 

نمونه نتایج: