تخمین ضریب اصطکاک(friction factor) با استفاده از معادله کلبروک(Colebrook) در نرم افزار متلب(MATLAB)

100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

تخمین ضریب اصطکاک(friction factor) با استفاده از معادله کلبروک(Colebrook) در نرم افزار متلب(MATLAB)

 

شرح پروژه:

در این پروژه تخمین ضریب اصطکاک(friction factor) با استفاده از معادله کلبروک(Colebrook) در نرم افزار متلب(MATLAB) کدنویسی شده است.

ضریب اصطکاک f به صورت تجربی توسط رابطه کلبروک بیان شده است:

 

نمونه نتایج: