پروژه شبیه سازی انتشار و پراکندگی آلاینده هوا (توزیع غلظت NOx) داخل تنگه خیابانی در نرم افزار سالیدورک

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتشار و پراکندگی آلاینده هوا (توزیع غلظت NOx) داخل تنگه خیابانی(street canyon) در نرم افزار سالیدورک

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتشار و پراکندگی آلاینده هوا (توزیع غلظت NOx) داخل تنگه خیابانی(street canyon) در نرم افزار سالیدورک انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: