پروژه شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی و تابشی در یک محفظه سه بعدی با مدل تابشی S2S در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی و تابشی در یک محفظه سه بعدی با مدل تابشی S2S در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی و تابشی در یک محفظه سه بعدی با مدل تابشی S2S در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: