پروژه شبیه سازی تیر بتنی مسلح به میلگرد فولادی تحت خمش سه نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical)

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی تیر بتنی مسلح به میلگرد فولادی تحت خمش سه نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تیر بتنی مسلح به میلگرد فولادی تحت خمش سه نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال(Ansys Mechanical) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: