پروژه شبیه سازی تیر یکسرگیردار I شکل تحت بار نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

490,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی تیر یکسرگیردار I شکل تحت بار نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی تیر یکسرگیردار I شکل تحت بار نقطه ای در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: