پروژه شبیه سازی جریان تراکم پذیر فراصوت(سوپرسونیک) بر روی جسم با دماغه پخ در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

1,100,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان تراکم پذیر فراصوت(سوپرسونیک) بر روی جسم با دماغه پخ در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان تراکم پذیر فراصوت(سوپرسونیک) بر روی جسم با دماغه پخ(blunt body) در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: