پروژه شبیه سازی جریان سیال ویسکوالاستیک عبوری از استوانه در کانال با مدل سیال ویسکوالاستیک اولدرید-بی(Oldroyd-B) در نرم افزار کامسول(COMSOL)

590,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی جریان سیال ویسکوالاستیک عبوری از استوانه در کانال با مدل سیال ویسکوالاستیک اولدرید-بی(Oldroyd-B) در نرم افزار کامسول(COMSOL)

 

دانلود مقاله مرجع

دانلود مقاله مرجع

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی جریان سیال ویسکوالاستیک عبوری از استوانه در کانال با مدل سیال ویسکوالاستیک اولدرید-بی(Oldroyd-B) در نرم افزار کامسول(COMSOL) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: