پروژه شبیه سازی پدیده سایش در زانویی و تخمین نرخ سایش با استفاده از مدل های فینی(Finnie)، دی ان وی(DNV) و ای سی آر سی(ECRC) در نرم افزار کامسول

590,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی پدیده سایش در زانویی و تخمین نرخ سایش با استفاده از مدل های فینی(Finnie)، دی ان وی(DNV) و ای سی آر سی(ECRC) در نرم افزار کامسول

 

دانلود مقاله مرجع

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی پدیده سایش در زانویی و تخمین نرخ سایش با استفاده از مدل های فینی(Finnie)، دی ان وی(DNV) و ای سی آر سی(ECRC) در نرم افزار کامسول انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: