پروژه شبیه سازی سایش(Erosion) در اتصال T لوله شامل جریان پروپان و تزریق قطرات آب با مدل فاز گسسته(DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

1,100,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی سایش(Erosion) در اتصال T لوله شامل جریان پروپان و تزریق قطرات آب با مدل فاز گسسته(DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent)

 

Simulation of Erosion in T-piece of Pipeline Involving Propane and Water Droplets with Discrete Phase Model (DPM) in Ansys Fluent Software

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی سایش(Erosion) در اتصال T لوله شامل جریان پروپان و تزریق قطرات آب با مدل فاز گسسته(DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت(Ansys Fluent) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: