پروژه شبیه سازی اختلاط آرام در همزن یا میکسر ایستای تیغه ای(inline mixer) در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

690,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی اختلاط آرام در همزن یا میکسر ایستای تیغه ای(inline mixer) در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent)

 

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی اختلاط آرام در همزن یا میکسر ایستای تیغه ای(inline mixer) در نرم افزار انسیس فلوئنت(ANSYS Fluent) انجام شده است.

 

نمونه نتایج شبیه سازی: