پروژه شبیه سازی ورق آلومینیومی(T6-6061) سوراخدار تحت کشش در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

490,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی ورق آلومینیومی(T6-6061) سوراخدار تحت کشش در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی ورق آلومینیومی(6061-T6) سوراخدار تحت کشش در نرم افزار انسیس مکانیکال Ansys APDL انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: