پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر متصل به شبکه برای آرایه فتوولتائیک  همراه کنترلر تناسبی-انتگرالی(PI)

450,000 تومان

توضیحات

پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر متصل به شبکه برای آرایه فتوولتائیک  همراه کنترلر تناسبی-انتگرالی(PI)

دانلود مقاله مرجع

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی و سیمولینک متلب اینورتر متصل به شبکه برای آرایه فتوولتائیک  همراه کنترلر تناسبی-انتگرالی(PI) انجام شده است.

نمونه نتایج: