پروژه شبیه سازی پیل سوختی غشاء پلیمری(PEMFC) با دمای عملکرد پایین در نرم افزار کامسول(COMSOL)

590,000 تومان

دسته: برچسب:

توضیحات

پروژه شبیه سازی پیل سوختی غشاء پلیمری(PEMFC) با دمای عملکرد پایین در نرم افزار کامسول(COMSOL)

شرح پروژه:

در این پروژه شبیه سازی پیل سوختی غشاء پلیمری(PEMFC) با دمای عملکرد پایین در نرم افزار کامسول(COMSOL) انجام شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی: